Algemene Voorwaarden

 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde gevolgd te worden.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.
 • Deelname aan RatFest is geheel op eigen risico.
 • Met het aanmelden voor RatFest als lid, standhouder, deelnemer, bezoeker of sponsor, via de website of anderszins, is men gebonden aan het voldoen van de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht.
 • Handelingen die in strijd zijn met de algemene voorwaarden, wangedrag of bedrog, belemmering in de taakuitvoering van de organisatie van RatFest of de overheidsdiensten, dan wel directe of indirecte ordeverstoring zal leiden tot directe verwijdering van het evenement. De organisatie van RatFest of de overheidsdiensten oordelen hierover.
 • Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.
 • Vereniging RatFest behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
 • Vereniging RatFest is niet aansprakelijk voor (commerciĆ«le) schade als gevolg van vertragingen, weersomstandigheden, ziekte, tegenvallende opkomst of welke overmachtssituatie dan ook.
 • Indien RatFest door een onvoorziene omstandigheid of door overmacht afgelast, uitgesteld of ingekort wordt, kan de organisatie hier in geen geval aansprakelijk voor worden gesteld.
 • Vereniging RatFest is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 • Bij algehele afgelasting van het evenement wegens onvoorziene omstandigheden wordt 50% van het inschrijfgeld van standhouders gerestitueerd binnen 30 dagen na de oorspronkelijke datum van het evenement.
 • Bij algehele afgelasting van het evenement wegens onvoorziene omstandigheden worden reeds betaalde entreebewijzen, kosten voor workshops, keuringskosten en eventuele overige kosten niet gerestitueerd.
 • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist het bestuur van Vereniging RatFest.
 • Op RatFest en alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.