Huisregels voor standhouders

Algemeen

 • Roken is in het gebouw niet toegestaan.
 • Het verkopen van eten en drinken is niet toegestaan.
 • Geen verkoop aan kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding.
 • Afval dient men mee naar huis te nemen of te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Met uitzondering van ratten en hulphonden zijn dieren niet toegestaan in het gebouw.
 • De verkoop van alle dieren is op RatFest verboden.
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde gevolgd te worden.
 • Standhouders ontvangen tijdig een plattegrond van de zaal met de locatie van hun stand.
 • U wordt aangeraden uw stand niet onbewaakt achter te laten. Doet u dit wel, dan ligt het risico voor eventuele diefstal of schade bij u zelf.

Opening

 • De beurs is geopend van 11:00 uur tot 16:00 uur.
 • Het opbouwen van stands start om 9:00 uur.
 • Voor u begint met opbouwen dient u zich eerst te melden bij de hoofdingang.
 • De deuren van de standhoudersingang sluiten om 10:30 uur. Na dit tijdstip zal lossen van goederen moeten geschieden via de bezoekersingang.
 • Het opruimen van stands mag vanaf 16:00 uur.
 • U hebt tot uiterlijk 18:00 uur om uw stand op te ruimen.
 • U dient de standplaats weer geheel schoon achter te laten. Indien dit niet gebeurt, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Regels omtrent het herplaatsen van ratten

 • Het herplaatsen van ratten (tegen een vergoeding) is enkel toegestaan door opvangstands, mits de organisatie van de herplaatsers op de hoogte is gebracht.
 • De te herplaatsen ratten dienen uiterlijk op 23 september 2016 aangemeld te worden bij de organisatie door een mail te sturen naar info@ratfest.nlmet als onderwerp “aanmelden herplaatsers”. Vermeld hierbij het aantal ratten, namen, geslacht, geboortedata, kleur/tekening en details omtrent de gezondheid.
 • De opvang dient zich te houden aan het quarantainebeleid van RatFest zoals beschreven in de huisregels voor bezoekers.
 • Met deze aanmeldregeling trachten wij te waarborgen dat de te herplaatsen ratten een quarantainefase hebben doorstaan en te voorkomen dat zieke, zwangere en/of verzwakte ratten op RatFest aanwezig zijn en hiermee wellicht overige aanwezige ratten besmetten of op overige wijze in gevaar brengen, dan wel dat het nieuwe baasje (op een later moment) voor verrassingen komt te staan. Mochten ratten op of vlak na RatFest alsnog gezondheidsproblemen ontwikkelen, is de organisatie van RatFest hier niet voor verantwoordelijk.
 • Het is voor overige standhouders niet toegestaan ratten te herplaatsen. Eveneens is het niet toegestaan ratten mee te brengen naar RatFest anders dan ratten die participeren in de keuring of de fotoshoot.
 • Nb: Wanneer een standhouder ratten meebrengt anders dan voor hierboven omschreven doelen, worden deze in quarantaine geplaatst en kunnen zij aan het einde van de dag weer opgehaald worden.

Regels omtrent standplaatsreserveringen en –betalingen

 • Per inschrijving krijgt u na betaling van administratiekosten 1 entreekaart en 1 stoel. Deze krijgt u bij de definitieve reservering van de stand per mail toegestuurd. Overige standhouders op dezelfde stand betalen het reguliere entreetarief ad € 4,00 in de voorverkoop (tot 1 september 2016) of € 5,00 aan de deur.
 • Wanneer u zich via de website hebt aangemeld als standhouder, ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een factuur per mail.
 • Wij verzoeken u om de factuur te voldoen binnen de op de factuur gestelde termijn.
 • Na betaling van de factuur ontvangt u een definitieve bevestiging van de reservering als standhouder op RatFest. Vereniging RatFest behoudt zich het recht voor het aantal tafels per stand aan te passen indien noodzakelijk. Indien dit plaatsvindt in het voordeel van de standhouder zullen hiervoor geen extra kosten in rekening worden gebracht. Indien dit plaatsvindt in het nadeel van de standhouder zal een restitutie van het te veel betaalde bedrag plaatsvinden.
 • De standhouder dient zich te allen tijde aan de afmetingen van de beschikbare standplaats te houden. Het is niet toegestaan om tafels of andere spullen buiten de standplaats uit te stallen.
 • De deelname aan RatFest is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere partijen.
 • De organisatie van RatFest bepaalt waar de standplaats van de standhouder is en deze standplaatsen dienen zoals aangegeven door de organisatie ingenomen te worden.
 • Een reservering is pas definitief wanneer Vereniging RatFest de aanbetaling ontvangen heeft.
  • In de administratie kosten van € 3,50 zit 1 entreeticket en 1 klapstoel inbegrepen.
  • U dient de administratiekosten van € 3,50 binnen 14 kalenderdagen na inschrijving te voldoen.
  • In het geval van opvangkorting wordt de korting verwerkt in het resterende bedrag.
  • Het resterende bedrag moet uiterlijk 23 september 2016 voldaan zijn.
  • Bij annulering voor 23 september 2016 worden administratiekosten niet terugbetaald.
  • Bij annulering na 23 september 2016 worden reeds betaalde kosten van welke aard dan ook niet terugbetaald.
Klik hier voor de algemene voorwaarden