Huisregels voor bezoekers

Lees ook: Quarantainebeleid

Algemeen

 • Roken is in het gebouw niet toegestaan.
 • Het meenemen van eten en drinken is niet toegestaan.
 • Verkoop aan kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding is niet toegestaan.
 • Afval dient men mee naar huis te nemen of te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Met uitzondering van ratten en hulphonden zijn dieren in het gebouw niet toegestaan.
 • Verkoop of herplaatsing van ratten is op RatFest verboden (voor standhouders gelden aparte regels, zie “Regels voor standhouders”).
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde gevolgd te worden.
 • Vereniging RatFest is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen en/of dieren welke door de aanwezigen zijn meegebracht.

Opening

 • De beurs is geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.
 • Eigenaren wiens ratten meedoen aan een keuring dienen zich om 10:30 uur te melden bij de ingangscontrole.
 • Eigenaren die ratten bij zich hebben die niet meedoen aan de keuring, kunnen zich vanaf 11:00 uur melden bij de ingangscontrole.

Meebrengen van ratten

 • Eigenaren moeten zich aan het quarantainebeleid houden (zie onderaan deze pagina).
 • Ratten mogen enkel mee naar binnen indien:
  • Zij zijn aangemeld bij de organisatie vóór de ingangsdatum van de ‘quarantaineperiode’;
  • Zij een minimumleeftijd hebben van 8 weken én ten minste 200 gram wegen;
  • Door de ingangscontrole is bepaald dat de rat gezond is; ongezonde ratten worden in quarantaine geplaatst en kunnen aan het einde van de dag opgehaald worden. Het oordeel van de dierenarts bij de ingangscontrole is bindend;
  • Zij altijd de beschikking hebben over een kooi (minimale afmeting 30*20cm), water en voedsel;
  • Zij niet zwanger zijn en geen jongen zogen.
 • Eigenaren mogen hun eigen ratten (met uitzondering van ratten die meedoen in de keuring) in de zaal uit hun kooi halen en bij zich dragen. Gun de rat wel af en toe rust door deze terug te zetten in de kooi.
 • Raak andermans ratten niet aan zonder toestemming van de eigenaar.
 • Ratten die meegebracht worden door hun baasjes de zaal in, maar niet meedoen aan de keuring, dienen voor 9 oktober 2016 aangemeld te zijn. Dit kan je doen door het inschrijvingsformulier ‘rat aanmelden’ in te vullen. Let op: Dit geldt enkel voor ratten die niet meedoen aan de keuring.
 • Wanneer ratten meegebracht worden voor de keuring, dienen de eigenaren en de omstanders zich volledig te houden aan het keuringsreglement.
 • Ratten die gekeurd worden, mogen door anderen bekeken worden. Stoor de dieren echter niet door bijvoorbeeld op de kooi te tikken of de kooi te openen.
 • Meegebrachte ratten mogen niet onbewaakt worden achtergelaten.
 • Overdracht van ratten is toegestaan. Overdracht betekent dat ratten van baasje wisselen. Dit is op voorhand besproken en partijen zijn overeengekomen de ratten op RatFest te laten wisselen van baasje. Ook hiervoor geldt dat de ratten die overgedragen worden van tevoren zijn aangemeld bij de organisatie, zoals hierboven beschreven.

Toegang en betaling:

 • Toegang tot RatFest is alleen mogelijk op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang.
 • Entreebewijzen kosten in de voorverkoop (tot 1 september 2016) € 4,00.
 • Entreebewijzen gekocht vanaf 1 september 2016 of aan de deur kosten € 5,00.
 • Na het bestellen van de entreebewijzen via het formulier op de website ontvangt u binnen twee werkdagen een factuur via de mail.
 • Wij verzoeken u de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn vermeld op de factuur.
 • Na betaling van de factuur ontvangt u per mail uw entreebewijzen.
 • Entreebewijzen uit de voorverkoop zijn op naam en kunnen daarom niet worden overgenomen door derden.
 • Het is niet toegestaan om entreebewijzen te kopiëren met als doel voor derden toegang te verkrijgen.
  • Er is geen restitutie mogelijk op in de voorverkoop dan wel aan de deur aangeschafte entreebewijzen.
Lees ook: Quarantainebeleid