Quarantainebeleid

Onderstaande regels dienen te allen tijde gehandhaafd te worden indien u ratten meebrengt naar RatFest.

  • Alle ratten, ongeacht de reden waarom zij meegebracht worden naar RatFest, dienen uiterlijk 14 dagen van tevoren (9 oktober 2016) aangemeld te zijn, aanmeldingen na   9 oktober 2016 worden níet meer geaccepteerd.
  • Wanneer ratten van een eigenaar binnen 2 weken voor aanvang van RatFest ziek worden en de kans op een besmettelijke ziekte aanwezig is, mag deze eigenaar geen enkele rat meebrengen naar RatFest. Ook ratten waarmee de eigenaar in de twee weken voorafgaand aan de ziektegevallen contact heeft gehad, mogen niet meegebracht worden naar RatFest. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het bestuur van Vereniging RatFest.

Tevens adviseert Vereniging RatFest de eigenaren van de ingeschreven ratten om de onderstaande punten op te volgen:

  • Neem na 9 oktober 2016 geen nieuwe ratten meer in huis. Dit geldt ook wanneer de ratten slechts tijdelijk in huis komen (denk aan bezoek, logeren, dekmannen, opvangratten enz.).
  • Laat alle ratten vanaf 9 oktober 2016 in huis en stel ze niet bloot aan risicosituaties waarin ziektes opgelopen kunnen worden. Uitzondering op deze regel is uiteraard als een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk is.
  • Behandel alle ratten voor het meebrengen met anti-mijt.
  • Neem de juiste hygiënemaatregelen in acht: Voor vertrek van huis douchen en schone kleding aantrekken. Bij thuiskomst wederom douchen, schone kleding aan en de eigen ratten die dag niet meer knuffelen. (Op kleding overleeft een virus niet lang, maar overdracht via de luchtwegen is zelfs uren later nog mogelijk.)
  • Houd na RatFest een quarantaineperiode aan van 14 dagen.

Wanneer de quarantaineregels geschonden worden:

  • Mocht de organisatie van RatFest constateren dat regels geschonden worden, zullen de ratten van de desbetreffende eigenaar op RatFest geweigerd worden en zal er geen restitutie van de door de eigenaar gemaakte kosten plaatsvinden.
  • Brengt de eigenaar de geweigerde ratten toch mee naar RatFest, zal de eigenaar toegang tot RatFest ontzegd worden. RatFest gaat in een dergelijk geval uit van het moedwillig schenden van de huisregels en daarmee het risico nemen van het overdragen van ziektes.

Vereniging RatFest is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen als ratten ziek worden na hun aanwezigheid op RatFest, dit risico ligt geheel bij de eigenaar van de rat(ten).